DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyoloji Kuramları I FGO   301 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sosyal kurumları ve insanın sosyal davranışlarını eleştirel olarak gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. İnsanın doğası ve bireyin sosyal dünyası ile ilişkisini kavramayı sağlayan alternatif görüşler mevcuttur. Fakat bu ders, belirli bir tarihsel ve modern toplumsal sorunlar araştırırken sosyolojinin özellikle tarih, politika ve hukuk gibi diğer disiplinlerle nasıl uyumlu çalıştığını göstermeyi amaçlamıştır.
Dersin İçeriği
Bu derste, sosyolojinin tanımı, alanı, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyal organizasyon, kültür-sosyalizasyon, gruplar, tabakalaşma, demografya ve sosyal değişmeye ilişkin temel kavramların açıklanması ve incelenmesi yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyolojinin ön tarihini bilir
2) Sosyolojik düşüncenin mantıksal yapısını ve felsefi düşünceyle bağlantılarını kavrar
3) Klasik dönem sosyologlarını ve geliştirdikleri kuramları bilir
4) Çeşitli sosyologların görüşlerini birbirinden ayırt eder
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)