DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yöntembilim ve Araştırma Teknikleri I FGO   305 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADNAN GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin ana amacı, sosyal bilim ve kavramları için metodolojiyi öğretmek.
Dersin İçeriği
Bilimsel tutum ve bilimsel yöntemle ilgili anlayışın geliştirilmesi, farklı sosyal araştırma tekniklerinin tanıtılması, bilimsel bilgi toplama sürecinin başından sonuna kadar tüm aşamalarındaki ilkelerin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimlerı sınıflar; çeşitli bilgi türleri ile bilimin ilişkisi ve sınırlarını bilir.
2) Deneysel bilimleri, bilimsel araştırma ve yöntemin temel ilkelerini bilir.
3) Temel bilimsel amaçlı soru ile uygulama amaçlı çalışmaların ilişkisinin kurar.
4) Kuram ve mevcut araştırmalardan yararlanarak bir problemi araştırma problemine dönüştürür.
5) Araştırma sorununu soru ve hipotezler halinde ifade eder
6) Araştırma modellerini bilir; araştırmaları sınıflayabilir.
7) Veri toplama tekniklerini (deneme, içerik çözümlemesi, gözlem, sorma) tanır ve araştırma sorusuna uygun teknikleri seçer.
8) Evren ve örneklem tekniklerini bilir ve uygun örnekleme tekniklerini seçer.
9) Veri toplar ve kodlar, basit betimsel istatistiklerle veri tablolama ve analizi yapar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi ile yaşamın ilişkisi Yok
2 Bilgi türleri, bilimler sınıflaması; çeşitli bilgi türleri ile bilimin ilişkisi ve sınırları Okuma
3 Deneysel bilimler, bilimsel araştırma ve yöntemin temel ilkeler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
4 Araştırma model ve türleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
5 Problem ve amaçların oluşturulması Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
6 Değişken ve değişken türleri Alıştırma ödevi
7 Ölçme ve ölçüm düzeyleri Alıştırma ödevi
8 Önem, sayıltı ve sınırlılıklar Ev ödevi
9 Ara sınav Verilen araştırma çalışması tamamlanacak
10 Veri ve veri toplama teknikleri Alıştırma ödevi
11 Deneme modelleri Alıştırma ödevi
12 Gözlem ve belge inceleme Alıştırma ödevi
13 Sorma teknikleri (anket ve görüşme) Alıştırma ödevi
14 Evren ve örneklem Alıştırma ödevi
15 Tablolama ve basit betimsel analizler Alıştırma ödevi
16-17 Final sınavı Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar