DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi ile yaşamın ilişkisi Yok
2 Bilgi türleri, bilimler sınıflaması; çeşitli bilgi türleri ile bilimin ilişkisi ve sınırları Okuma
3 Deneysel bilimler, bilimsel araştırma ve yöntemin temel ilkeler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
4 Araştırma model ve türleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
5 Problem ve amaçların oluşturulması Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
6 Değişken ve değişken türleri Alıştırma ödevi
7 Ölçme ve ölçüm düzeyleri Alıştırma ödevi
8 Önem, sayıltı ve sınırlılıklar Ev ödevi
9 Ara sınav Verilen araştırma çalışması tamamlanacak
10 Veri ve veri toplama teknikleri Alıştırma ödevi
11 Deneme modelleri Alıştırma ödevi
12 Gözlem ve belge inceleme Alıştırma ödevi
13 Sorma teknikleri (anket ve görüşme) Alıştırma ödevi
14 Evren ve örneklem Alıştırma ödevi
15 Tablolama ve basit betimsel analizler Alıştırma ödevi
16-17 Final sınavı Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar