DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yöntembilim ve Araştırma Teknikleri I FGO   305 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADNAN GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin ana amacı, sosyal bilim ve kavramları için metodolojiyi öğretmek.
Dersin İçeriği
Bilimsel tutum ve bilimsel yöntemle ilgili anlayışın geliştirilmesi, farklı sosyal araştırma tekniklerinin tanıtılması, bilimsel bilgi toplama sürecinin başından sonuna kadar tüm aşamalarındaki ilkelerin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimlerı sınıflar; çeşitli bilgi türleri ile bilimin ilişkisi ve sınırlarını bilir.
2) Deneysel bilimleri, bilimsel araştırma ve yöntemin temel ilkelerini bilir.
3) Temel bilimsel amaçlı soru ile uygulama amaçlı çalışmaların ilişkisinin kurar.
4) Kuram ve mevcut araştırmalardan yararlanarak bir problemi araştırma problemine dönüştürür.
5) Araştırma sorununu soru ve hipotezler halinde ifade eder
6) Araştırma modellerini bilir; araştırmaları sınıflayabilir.
7) Veri toplama tekniklerini (deneme, içerik çözümlemesi, gözlem, sorma) tanır ve araştırma sorusuna uygun teknikleri seçer.
8) Evren ve örneklem tekniklerini bilir ve uygun örnekleme tekniklerini seçer.
9) Veri toplar ve kodlar, basit betimsel istatistiklerle veri tablolama ve analizi yapar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)