DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sembolik Mantık FGO   132 2 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
CELAL GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern mantıktaki yeni eğilimleri ve mantık teoremlerini ve sembollerini irdelemek.
Dersin İçeriği
Klasik mantığın sınıf-üye ilişkisine dayanarak oluşturduğu basit önermeler ve bunlarla yapılan doğru akıl yürütme şekli kıyas, düşünmenin tamamını vermemektedir. Günlük dilin çok anlamlılığının arındırılıp, sembolik dilin objektifliğine ve tek anlamlılığına götürme amacı güdülmektedir. Modern mantık birçok mantıkları içermektedir. Önermeler mantığı, çözümleyici çizelge kuralları ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sembolik dil ve işaretlerle işlem yapar
2) Önerme ve çıkarımların tutarlı ya da geçerli olup olmadıklarına karar verir
3) Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)