DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Popüler Kültür İncelemeleri FGS   337 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Derste Türkiyede ve dünyada popüler kültür ve gündelik yaşamı oluşturan kültürel ortaklık ve farklılıklar hakkında kapsamlı bir içerik hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Gündelik yaşam akışında önemli bir yere sahip olan popüler kültür kavramı açıklanacak; popüler kültürle ilişkisi bağlamında ideoloji ve tüketim toplumu kavramları analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teoriyi gündelik yaşama nasıl uygulayacağını öğrenir
2) popüler kültür ve medya ilişkisini anlar
3) toplumsal gelişim ve dönüşüm süreci hakkında bilgi sahibi olur
4) toplumsal dönüşümü yorumlayabilir
5) medya ürünlerini teoriye dayanarak analiz edebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modernleşme Kuramı A. Giddens
2 Geleneksel Toplumdan Modern Topluma geçiş süreci M. Berman
3 Modernleşme Kuramının Eleştirileri Ü. Oskay, M. Berman
4 Kültür ve modernleşme Ü. Oskay, M. Berman
5 gündelik yaşamda kültür (ödev1) M. Özbek ve güncel örnek
6 İdeoloji ve popüler kültür Ü. Oskay, Kasaba and Bozdoğan
7 kitle toplumu-tüketim toplumu Ü. Oskay, N. Türkoğlu
8 moda, medya, reklamlar (ödev2) Ü. Oskay, E. Mutlu, N. Türkoğlu, güncel örnek
9 ara sınav Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma
10 yeniliklerin yayılması, benimsenmesi E. Rogers
11 eleştirel okul B. Kejanlıoğlu
12 eleştirel okul B. Kejanlıoğlu
13 modernizm-postmodernizm Giddens
14 Kültürel Çalışmalar M. Özbek
15 Konuları gözden geçirme Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma
16-17 Sınav Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar