DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modernleşme Kuramı A. Giddens
2 Geleneksel Toplumdan Modern Topluma geçiş süreci M. Berman
3 Modernleşme Kuramının Eleştirileri Ü. Oskay, M. Berman
4 Kültür ve modernleşme Ü. Oskay, M. Berman
5 gündelik yaşamda kültür (ödev1) M. Özbek ve güncel örnek
6 İdeoloji ve popüler kültür Ü. Oskay, Kasaba and Bozdoğan
7 kitle toplumu-tüketim toplumu Ü. Oskay, N. Türkoğlu
8 moda, medya, reklamlar (ödev2) Ü. Oskay, E. Mutlu, N. Türkoğlu, güncel örnek
9 ara sınav Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma
10 yeniliklerin yayılması, benimsenmesi E. Rogers
11 eleştirel okul B. Kejanlıoğlu
12 eleştirel okul B. Kejanlıoğlu
13 modernizm-postmodernizm Giddens
14 Kültürel Çalışmalar M. Özbek
15 Konuları gözden geçirme Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma
16-17 Sınav Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar