DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Popüler Kültür İncelemeleri FGS   337 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Derste Türkiyede ve dünyada popüler kültür ve gündelik yaşamı oluşturan kültürel ortaklık ve farklılıklar hakkında kapsamlı bir içerik hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Gündelik yaşam akışında önemli bir yere sahip olan popüler kültür kavramı açıklanacak; popüler kültürle ilişkisi bağlamında ideoloji ve tüketim toplumu kavramları analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teoriyi gündelik yaşama nasıl uygulayacağını öğrenir
2) popüler kültür ve medya ilişkisini anlar
3) toplumsal gelişim ve dönüşüm süreci hakkında bilgi sahibi olur
4) toplumsal dönüşümü yorumlayabilir
5) medya ürünlerini teoriye dayanarak analiz edebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)