DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Felsefesi FGO   420 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Doç. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Siyasal olanın içeriğini siyaset felsefesi bağlamında tanımlayabilme, siyasetle ilişkin problemlerin etik, hukuk ve insan bilimleriyle ilişkisini kurabilme; siyasal görüşler karşısında eleştirel bir tutum alabilme ve insanın tarihsel ve güncel durumuyla ilişkilendirerek değerlendirebilme düzeyine erişebilmek.
Dersin İçeriği
Siyaset olgusu dönemlere ve siyaset kavram ve teorilerine göre işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Siyaset ve felsefe ilişkisini kurar
2) Siyaset felsefesinin temel kavramlarını tanımlar
3) Olguyla düşüncesi arasında farkı kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Siyaset felsefesi nedir Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
2 İktidar ve otorite kavramı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
3 Devlet Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
4 Adalet ve siyaset ilişkileri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
5 lk ve Orta çağda siyaset teorileri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
6 Aydınlanma felsefesinde siyaset felsefesi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
7 Macchiavelli Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
8 arasınav ara sınav Yazılı Sınav
9 Hobbes Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
10 Kant ve Ebedi Barış Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
11 Hegel Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
12 Foucault Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
13 Modern Dönem Siyaset Teorileri 1 Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
14 Modern Dönem Siyaset Teorileri 2 Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
15 Siyaset ve Toplum ilişkileri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 final sınavı final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar