DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Felsefesi FGO   420 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Doç. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Siyasal olanın içeriğini siyaset felsefesi bağlamında tanımlayabilme, siyasetle ilişkin problemlerin etik, hukuk ve insan bilimleriyle ilişkisini kurabilme; siyasal görüşler karşısında eleştirel bir tutum alabilme ve insanın tarihsel ve güncel durumuyla ilişkilendirerek değerlendirebilme düzeyine erişebilmek.
Dersin İçeriği
Siyaset olgusu dönemlere ve siyaset kavram ve teorilerine göre işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Siyaset ve felsefe ilişkisini kurar
2) Siyaset felsefesinin temel kavramlarını tanımlar
3) Olguyla düşüncesi arasında farkı kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)