DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgi Felsefesi FGO   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA GÜNAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgi felsefesinin ana problemlerini, tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu irdelemek.
Dersin İçeriği
Bilgi fenomenin betimlenmesi ve çözümlenmesiyle birlikte bu fenomeni taşıyan özne ve yöneldiği nesne arasındaki ilintilerin kurulma tarzlarını incelemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilginin tanımını yapar
2) Bilgi türlerini bilir
3) Felsefi bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayırt eder
4) Bilginin kaynağına yönelik tartışmaları bilir
5) Bilginin ölçütüne yönelik görüşleri karşılaştırır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel giriş yok
2 Bilgi felsefesinin temel kavramları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
3 Bilgi türleri: bilimsel bilginin nitelikleri Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
4 Bilgi felsefesinin temel problemleri Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
5 Şüphecilik ve şüpheci bilgi anlayışları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
6 Akılcılık ve deneycilik Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
7 Kantın bilgi anlayışı Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 Pozitivizm Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 Neopozitivizm Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
11 Tarihselcilik Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
12 Sezgicilik Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
13 Bilgi ve değer Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
14 Bilgi ve sorumluluk Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
15 Genel değerlendirme Review of the previous subject
16-17 Final sınavı Review of the previous subjects

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar