DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kurumlar Sosyolojisi FGO   207 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sosyal kurumları ve insanın sosyal davranışlarını eleştirel olarak gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. İnsanın doğası ve bireyin sosyal dünyası ile ilişkisini kavramayı sağlayan alternatif görüşler mevcuttur. Fakat bu ders, belirli bir tarihsel ve modern toplumsal sorunlar araştırırken sosyolojinin özellikle tarih, politika ve hukuk gibi diğer disiplinlerle nasıl uyumlu çalıştığını göstermeyi amaçlamıştır.
Dersin İçeriği
Bu derste, sosyolojinin tanımı, alanı, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyal organizasyon, kültür-sosyalizasyon, gruplar, tabakalaşma, demografya ve sosyal değişmeye ilişkin temel kavramların açıklanması ve incelenmesi yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal kurumu sosyal yapıyla ilişkilendirip, toplumsal kurumun işlevlerini açıklar.
2) Kurumlar sosyolojisini izah edebilir, bir toplumsal kurumun diğer kurum ve yapılarla olan ilişkisini açıklayabilir.
3) Toplumsal kurumların açık ve gizli işlevlerini açıklayabilir.
4) Toplumsal kurumları birbirleriyle olan karşılıklı ilişkilerini izah edip, sosyal yapıya ilişkin temel analizleri yapar.
5) Sosyal yapı ve toplumsal kurumlara ilişkin eleştirel bir yaklaşım geliştirebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplumsal Kurum Nedir. Hazırbulunuşluk
2 Kurumlar Sosyolojisinin alanı, tanımı, önemi ve diğer disiplinlerle olan ilişkisi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
3 Toplumsal Kurumların Özellikleri, öğeleri ve sınıflandırılmaları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
4 Toplumsal Kurumların yapısı ve işlevleri Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
5 Toplumsal kurumlar ilgili görüş ve kuramlar Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
6 Yapısal İşlevselci Kuram Anlayışı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
7 Aile ve Evlilik Kurumları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
8 Arasınav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
9 Eğitim Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
10 Din Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
11 Ekonomi Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
12 Siyaset Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
13 Devlet Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
14 Boş Zamanlar Değerlendirme Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
15 Genel Değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
16-17 Final sınavı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar