DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Psikoloji * FGO   209 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEGEMEN HANIMOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin ana amacı, sosyal psikolojinin temel kavramların girişini sağlamak. Deneysel ve kuramsal araştırma sonuçlarını incelemek.
Dersin İçeriği
Sosyal psikoloji nedir. Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi. Sosyal psikolojinin anlamı. Sosyal psikolojinin diğer bilimler arasındaki yeri. Sosyal psikolojide insan modelleri. Sosyal etki ve uyum, uyumu etkileyen çevresel faktörler. Tutumlar. Tutumların ögeleri, tutumların ölçülmesi. Tutumlara yönelik teoriler. Kültür ve kişilik ilişkileri ve çeşitli teoriler. tutarlılık ve kişilik değişimi. İnsan algısı, iletişim ve propaganda. Grup yapısı ve dinamikleri vb. konular ele alınır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal psikoloji nedir Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
2 Sosyal psikolojinin gelişimi (Geçmişten günümüze) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
3 Sosyal psikolojide insan modelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
4 Sosyal etki ve uyma Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
5 Tutumlar ve Tutum ögeleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
6 Tutum ve davranışlarda değişimler, teoriler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
7 Sosyal psikolojide metod ve teknikler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 Grup yapısı ve dinamiği Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
10 Kültür, kişilik ve benlik Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
11 Çatışma ve işbirliği Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
12 Sosyalleşme ve sosyal gelişim Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
13 İnsan algısı, iletişim ve propaganda Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
14 Grup yapısı ve dinamikleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
15 Genel değerlendirme Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
16-17 Final Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar