DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ahlak Felsefesi FGO   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Buradaki ana amaç, felsefi antropoloji üzerinde temellenmiş etiğin olasılıklarını araştırmak, ontik olarak insanın yapısı üzerindeki bütün insan etkinliklerini harekete geçmiş yapısının bilgisine ulaşmak.
Dersin İçeriği
Felsefi ethik tarihindeki başlıca ethik görüş olan Grek ethiği, Kant ethiği ve Değerler ethiği Sheler, Hartmann ele alınarak ahlaki eylemin temellerinin soruşturulması. Saf isteme/pratik akıl, özgürlük, değer, araç değerler-ahlaksal değerler, kişi değeri vb. gibi kavramların irdelenmesi yoluyla bütün insani yapıp etmelerin temelini antik bir bütün olan insanın varlık yapısında gören bir felsefi antropolojiye dayandırılacak olan bir ethiğin olanağının araştırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ahlak felsefesinin temel problemlerini tanımlar
2) Ahlak felsefesinin doğası üzerine tartışmaları tanımlar
3) Felsefe ve ahlak ilişkisini anlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etiğin Konusu: Ahlaki Söylem ve Ahlaki Muhakeme. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
2 Betimleyici, Normatif ve Meta Etik. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
3 Ahlaki Bilinç, Özgürlük, Yükümlülük ve Ödev. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
4 Etik: Temeller ve Türler (Kozmolojik, Teolojik, Epistemolojik). Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
5 Grek Etiği: Pre-Sokratik ve Sokratik Etik. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
6 Aristoteles ve Mutlulukçu Etik.Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
7 Teolojik Perspektifler: Ortaçağ Etiğine Genel Bakış. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
8 ara sınav sınava hazırlık
9 Bir Rasyonalist Olarak Descartes; Bir Duygucu Olarak Hume; Bir Determinist Olarak Spinoza. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
10 Kantçı Etik: Özgürlük ve Ödev. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
11 Egzistansiyalist Etik: Camus ve Sartre. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
12 Meta Etik Teorileri: Sezgicilik, Duyguculuk, Kural Koyuculuk, Doğalcılık. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
13 Post-Modern Etik. Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
14 Uygulamalı etik Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
15 Genel değerlendirme Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
16-17 final sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar