DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Sosyolojisi * FGS   203 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim sosyolojisinin merkezi konumu üzerine odaklanarak temel kavramlarını öğretmek, günümüz dünyasında toplumsal iletişim görünümlerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği
İletişimin temel kavramları olan dil, medya, kitle medyası, kitle iletişimi, maniplasyon, enformasyon gibi kavramları açıklamak; toplum-iletişim/grup-iletişimi kavramlarını açıklamak. Tarihsel süreç içerisinde iletişimin toplumsal rolüne değinilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Medya ve iletişim Yok
2 İletişim sosyolojisi Okuma
3 İletişimin temel araçları dil, enfonmasyon Okuma, kavram, bilgi hazırlığı (ansiklopedi)
4 Kitle iletişimi ve kitle medyası Okuma, kavram, bilgi hazırlığı (ansiklopedi)
5 İdeoloji ve kitle iletişimi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
6 İletişim ve Göstergebilim Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
7 İletişim sosyolojisinde çağdaş temalar ve kavramlar Bilgi, veri toplama
8 Ara sınav Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma
9 Sembol, mesaj, kodlama, kodaçımı Okuma
10 Kültür ve iletişim; maniplasyon Alıştırma ödevi
11 Kitle iletişim, kitle iletişim araçları ve kamusal iletişim Okuma
12 Kitle iletişim araçlarının toplumdaki rolü üzerine yaklaşımlar; propaganda ve reklam Okuma
13 Frankfurt Okulu ve kitle iletişim: Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin Okuma
14 Medya okur yazarlığında dünyadaki genel akımlar Bilgi, veri toplama
15 Sınav haftası Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma
16-17 Sınav Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar