DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaşam Felsefesi FGS   207 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere düşünme becerilerini nasıl geliştireceklerine dair temel bilgiler kazandırmak
Dersin İçeriği
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme konuları incelenir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaşamın anlamı ve değerine ilişkin felsefi bir bilinç elde eder
2) Yaşama ve iyi yaşama arasındaki ayrım ve benzerlikleri ortaya koyar
3) Felsefe tarihinde önemli filozofların yaşam anlayışları arasında karşılaştırma yapar
4) Yaşam anlayışının düşünsel temellerini sorgular
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Felsefe açısından yaşama kavramı: yaşama ve iyi yaşama yok
2 Felsefe tarihinde yaşama kavramına çeşitli bakışlar Uygun kaynaklar çalışılacak
3 Felsefe tarihinde yaşama kavramına çeşitli bakışlar Uygun kaynaklar çalışılacak
4 Yaşamanın anlamı ve değeri sorunu Uygun kaynaklar çalışılacak
5 Kişi, başkası ve birlikte yaşama biçimler Uygun kaynaklar çalışılacak
6 Kişinin kendisi olma sorunu Uygun kaynaklar çalışılacak
7 Başkasıyla diyalog ve anlama sorunu Uygun kaynaklar çalışılacak
8 Ara Sınav sınava hazırlanma
9 Deneyim ve yaşama Uygun kaynaklar çalışılacak
10 Yaşama ve tarihsellik Uygun kaynaklar çalışılacak
11 Yaşama tarzı kavramı Uygun kaynaklar çalışılacak
12 Yaşamada yaratıcılık ve özgürlük Uygun kaynaklar çalışılacak
13 Yaşamada alışkanlık, düzen ve değişme Uygun kaynaklar çalışılacak
14 Yaşamada alışkanlık, düzen ve değişme Uygun kaynaklar çalışılacak
15 Genel Değerlendirme Uygun kaynaklar çalışılacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar