DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik FGO   202 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADNAN GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma sürecinde problemlere uygun istatistiksel teknikleri belirleme, bu teknikleri açıklama, alınan sonuçları grafik veya tablolarla sunma ve yorumlama.
Dersin İçeriği
Bireyler ve bilimler grubuyla ilgili gözlem verilerinden herhangi bir olaya ilişkin sonuçlar çıkarma tekniklerinin gösterilmesi, bu amaçla: sayısal verilerin değerlendirilmesi, işlenmesi ve yorumlayıcı işlemler için temel kavramların verilmesi; empirik sosyal araştırmacının temel işlevleri; sosyal bilimlerde önemli değişkenler ve ölçekleri; dağılımların biçimleri, boyutları, ilişki ölçümleri ve katsayıları, olasılıklar, standart puanlar incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiğin empirik sosyal araştırmalardaki yerini kavrar.
2) Merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerini kavrar.
3) Örnekleme dağılımlarını ve özelliklerini kavrar.
4) Normal dağılımı diğer dağıllımlardan ayırt eder.
5) İki değişkenli temel istatistikleri kavrar ve araştırmalarında yararlanır.
6) Nonparametrik istatistikleri ayırt eder ve araştırmalarında yararlanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğin konumu, Emprik Sosyal araştırmadaki işlevleri Yok
2 Sosyal Bilimlerde Önemli değişkenler ve ölçek tipleri Okuma
3 Tekboyutlu dağılımlar, dağılım sıkları Alıştırma ödeviAlıştırma ödevi
4 Merkezi eğilim ölçüleri, yayılım değerleri Alıştırma ödevi
5 İki boyutlu dağılımlar ve ilişki kavramı Alıştırma ödevi
6 Adsal değişkenler arasındaki ilişkinin açıklanması Alıştırma ödevi
7 Sıralayıcı ölçekler arasındaki ilişkinin açıklanması Alıştırma ödevi
8 Ara sınav Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma
9 Metrik değişkenler arasındaki ilişkinin açıklanması (korelasyon tabelası - regrasyon doğrusu hesabı) Alıştırma ödevi
10 Olasılıklar Alıştırma ödevi
11 Dağılım biçimleri, örnekleme ve ana kütlede temel düşünce Alıştırma ödevi
12 Normal Dağılımlar Alıştırma ödevi
13 Normal Dağılımların özellikleri Alıştırma ödevi
14 Stadart Puanlar Alıştırma ödevi
15 Genel değerlendirme Konuların gözden geçirilmesi
16-17 Final sınavı Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar