DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
17. ve 18. yy. Felsefesi FGO   204 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Doç. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
17. ve 18. Yüzyıldaki temel felsefecileri ve felsefi eğilimleri irdelemek.
Dersin İçeriği
17. yüzyıl akılcılığın yükseldiği ve bilimlerin felsefe ile etkileştiği bir devredir. Bilimin metot ve sonuçlarının Descartes, Leibniz, Spinoza gibi filozoflarda işleniş tarzı ele alınmaktadır. Konuların tarihsel bir süreç içinde problematik veya sistematik olarak irdelenmesi amaçlanmaktadır. 18. yüzyılda, akılcılığın deney ve gözlemle sınırlanışı, duyumlar yoluyla ve deneyle evrenin anlaşılma çabası, Locke, Berkeley, Hume gibi filozoflardaki probleme bakışın ortaya konması ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modern düşünceyi tanımak
2) Modern felsefi ve bilimsel paradigmayı öğrenmek
3) Modern filozofların öğretilerini kavramak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 genel giriş Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
2 Modern bilimsel düşünmenin kaynakları: Kopernik, Kepler modernitenin başlangıcında yöntem sorunu Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
3 Descartes ve Bacon: Yeni metod Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
4 Kartezyen Felsefe: İkili töz anlayışı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
5 Descartes metodik şüphe Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
6 Descartes yeni metafizik ve düalizm Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
7 Kartezyenizme yönelik empirist eleştiri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
8 ara sınav ara sınav Yazılı Sınav
9 Malebranche Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
10 Spinoza Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
11 Leibniz Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
12 Kantçı Felsefe Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
13 Fichte, Schelling Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
14 Hegel Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 final sınavı final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar