DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Varlık Felsefesi FGO   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
Dersi Verenler
CELAL GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ontolojinin temel problemlerini, tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu irdelemek.
Dersin İçeriği
Varolanın bütünlüğü ile ele alınıp incelenmesi savında olan bir temel bilim olarak ontolojinin, varolanın temel yapısını, determinasyon ilkelerini, varolanın türlerini, varolanın tarzlarını eski ve yeni görüşler bağlamında nasıl ele alındığını göstererek ontoloji-mantık, ontoloji-metafizik, ontoloji-epistemoloji arasındaki ilgiler ve farklılıkların saptanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Varlık felsefesini kavramları, soruları ve sorunları bakımından ayırt edebilecektir.
2) Varlık felsefesinin temel kavramlarını ayırt eder, bu bağlamdaki soruları tartışır.
3) Varlık felsefesinin temel sorularını ayırt eder, temel sorularını tartışır.
4) Varlık felsefesinin felsefenin en temel disiplinlerinden biri olduğunu fark edebilecektir.
5) Bir filozofun varlık felsefesine ilişkin belirlemelerinin onun diğer belirlemeleri üzerinde ne denli etkili olduğunu açıklar.
6) Varlık kavramlarına, soru ve sorunlarına ilişkin olarak ortaya konulan görüşleri benzer ve farklı yönleriyle değerlendirir.
7) Varlık felsefesinin diğer felsefe disiplinleriyle olan farklarını gösterebilecektir.
8) Varlık felsefesini bilgi felsefesiyle karşılaştırır.
9) Felsefe tarihi bağlamında varlık felsefesine ilişkin metinleri yorumlar.
10) Felsefe tarihi bağlamında varlık felsefesine ilişkin metinleri yorumlar.
11) Felsefe tarihi bağlamında varlık felsefesine ilişkin metinleri yorumlar.
12) Felsefe tarihi bağlamında varlık felsefesine ilişkin metinleri yorumlar.
13) Felsefe tarihi bağlamında varlık felsefesine ilişkin metinleri yorumlar.
14) Felsefe tarihi bağlamında varlık felsefesine ilişkin metinleri yorumlar.
15) Felsefe tarihi bağlamında varlık felsefesine ilişkin metinleri yorumlar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel giriş yok
2 varlık ve varolan kavramları İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
3 gerçeklik, görünüş İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
4 kategori, öz, ilinek İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
5 kategori, öz, ilinek İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
6 özdeşlik İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
7 tümellik İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 oluş ve değişme İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
10 monizm ve çoğulculuk İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
11 dualizm İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
12 teoloji ve ontoloji İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
13 Metafizik-ontoloji karşılaştırması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
14 Varlık felsefesi-varlıksal/varlıkbilimsel felsefe İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
15 Genel değerlendirme İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar