DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojiye Giriş 1 FGO   105 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEGEMEN HANIMOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Psikoloji biliminin temel konularını öğrenmek. Ders boyunca öğrenciler psikoloji alanındaki ana konuları öğrenecek; araştırma teknikleri, beyin, sinir sistemi, duyular, algı, rüyalar, klasik koşullanma, bellek ve görevleri, ve zeka gibi psikolojinin çalışma konusu olan temel alanlarda bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği
Psikoloji biliminin tanımı ve psikolojiye yönelik temel kavramlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojinin temel kavram ve kuramlarıyla tanışır
2) Bilimsel psikolojinin kapsamı ve sınırlılıkları ve psikolojinin alanlarını fark eder
3) Algılama süreçleri, algısal gelişim, öğrenme vb. kavramların farkına varır.
4) Klasik koşullama, edimsel koşullama, pekiştirme, bilişsel öğrenme konularını kavrar
5) Kısa süreli bellek, uzun süreli bellek, yapılandırıcı bellek ayrımına varır.
6) Duygulanım kuramları, kaygı, engellenme duygusu, çatışma kavramlarını tanır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikoloji Bilimine Giriş Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
2 Psikolojide Araştırma Teknikleri Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
3 Beynin Nöropsikolojisi Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
4 Sinir Sistemi Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
5 Duyular Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
6 Algı Konusu Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
7 Uyku ve Rüyalar Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Yazılı Sınav
9 Klasik Kosullanma Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
10 Edimsel koşullanma Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
11 Bilişsel Yaklaşımlar Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
12 Bellek Tipleri Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
13 Hatırlamak ve Unutmak Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
14 Zeka Konu Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
15 Genel değerlendirme Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar