DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Felsefeye Giriş 1 * FGO   113 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefenin alt dallarına yönelik (bilgi felsefesi, ontology, mantık, ve estetik) açıklık kazandırarak felsefenin neliğini, sınırlarını ve kapsamını belirlenmeye çalışılacaktır.
Dersin İçeriği
Felsefenin ne olduğu, bilgi türleri, bilgi problemleri, varlık problemleri, sanat, ahlak ve siyaset problemlerinin felsefe açısından incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Felsefe Nedir Sorusu üzerinde durma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
2 Felsefi bilgi ve diğer bilgi türlerini açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
3 Bilgi problemini ele alma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
4 Bilginin imkanı konusunu açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
5 Bilgi nasıl elde edildiği, doğruluğu ve sınırları problemini açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
6 Bilim kavramını felsefeyle açıklama ve sorgulama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
7 Genel tekrar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
8 vize sınava hazırlık
9 Bilim kuramlarını açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 Varlık sorusunu ve kavramlarını açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
11 Varlık problemini filozoflara gönderme yaparak açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
12 Sanata felsefece bakma ve açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
13 Ahlak konusunu ele alma ve açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
14 Siyaset felsefesini açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
15 Günümüz problemlerine felsefece bakma ve açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
16-17 final sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar