DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klasik Mantık FGO   115 1 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Doç. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aristotelesçi mantıktaki temel kavramları ve klasik mantık ilkelerini, kavramlarını, eklem ve sembolizmi ve türevlerini ve ilgili kuramları irdelemek.
Dersin İçeriği
Genel bir ifadeyle formel (klasik) mantığın çıkarım tekniklerinin konu edindiği ve çıkarımların geçerliliği ile önermelerin içeriğinden, bu önermelerin taşıdıkları öznel anlam kapsamından bağımsız olarak, onların form yönünden ilgilenmesini içerir. Doğru düşünme, akıl yürütme, kavramlar, önermeler, çıkarım mantığı gibi konular görülmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
2) Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
3) Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
4) Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
5) Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
6) Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
7) Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
8) Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
9) Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
10) Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
11) Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
12) İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
13) Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından incele
14) Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
15) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mantık nedir. Mantık teriminin tarihsel gelişimi anlatım tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Mantık İlkeleri ve Mantık İlkelerinin içerdiği sorunlar anlatım tartışma
3 Akıl yürütme ve çıkarım biçimlerini temel düzeyde gerçekleştirebilir. anlatım tartışma
4 Önermelerdeki mantık hatalarını belirleyebilir. anlatım tartışma
5 Akıl Yürütme Türleri: Dedüksiyon,Endüksiyon ve analoji anlatım tartışma
6 Saf Mantık anlayışı anlatım tartışma
7 Kavramlar Mantığı 1 kavramların gösterim ve anlamları ; kavram çeşitleri anlatım tartışma
8 Kavramlar Mantığı 2 Tanım ve Bölme anlatım tartışma
9 arasınav sınav
10 Önermeler Mantığı 1 Önerme çeşitleri anlatım tartışma
11 Önermeler Mantığı 2 Önermeler arası ilişkiler anlatım tartışma
12 Önermeler Mantığı 3 Terimlerin dağıtıcılığı anlatım tartışma
13 Çıkarım Mantığı1 Kıyasın tanımı ve yapısı anlatım tartışma
14 Çıkarım Mantığı 2 Kategorik Kıyaslar anlatım tartışma
15 Çıkarım Mantığı 3 Kategorik olmayan Kıyaslar anlatım tartışma
16-17 final sınavı anlatım tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar