DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
19. ve 20. yy. (Çağdaş) Felsefe FGO   307 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Doç. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
19. ve 20. yüzyıldaki temel filozofları ve felsefi eğilimleri irdelemek.
Dersin İçeriği
Kant sonrası felsefede ortaya çıkan gelişmeler, bu yüzyılda ortaya çıkan önemli düşünürler (Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Schopenhaur, Kierkegaard) ve sorunları üzerinde durulmakta, bu dönemdeki farklı eğilimler ve yönelişler ele alınmakta ve çağımız felsefesine etkileri bakımından incelenmektedir. Ayrıca çağdaş felsefe problemleri ve tartışmaları, fenomoloji (Husserl, Scheler), Emprisizim (Schlick, Carnap, Russell, Wittgenstein) ve Varoluşçuluk (Kierkegaard, Heidegger, Jaspers) gibiçağdaş felsefi akımlarının temelleri üzerinde eleştirel olarak incelenecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 19. ve 20. yüzyıl felsefelerini birbirinden ayırt eder
2) Dönemin felsefi yaklaşımının tarih içindeki konumunu ortaya koyar
3) 19. ve 20. yüzyıl filozoflarının görüşlerini bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 19.ve 20. yüzyılın felsefi kavramları Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Fichtenin bilim öğretisi kavramı Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
3 Fichtenin etik anlayışı Uygun kaynaklar çalışılacak
4 schellingde olumsuz ve olumlu felsefe ayrımı ve sanat Uygun kaynaklar çalışılacak
5 Feuerbach Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
6 Hegelde fenomenoloji ve felsefe anlayışı Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
7 Hegel de mantık ve ontoloji Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
8 Arasınav sınav Anlatım
9 Nietzsche ve Kierkegaard Uygun kaynaklar çalışılacak
10 Pragmatizm J.Stuart Mill J.Bentham Uygun kaynaklar çalışılacak
11 Husserl felsefesine giriş Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
12 Varoluşçuluk (J.P.Sartre, K.Jaspers) Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
13 Ontolojinin yenilenmesi: Heidegger Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
14 Derrida ve Dekonstrüksiyon Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
15 Çağdaş felsefede yönelimler Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
16-17 final sınavı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar