DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilik Kuramları * FGO   309 5 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEGEMEN HANIMOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişilik kuramları hakkında genel bilgileri elde etmek.
Dersin İçeriği
Klasik psikanalizden günümüzün hakim kuramlarına kadar psikolojik kişilik kuramları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel giriş Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
2 S. Freud ve psikanalitik kuram Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
3 Fromm ve kişiliğe bakışı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
4 C. Jung ve analitik psikoloji Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
5 A. Adler ve bireysel psikoloji Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
6 Maslow ve bütüncül dinamik kuram Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
7 Rogers ve benlik kuramı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
8 Ara sınav donemi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
9 Davranışçı kuram ve sosyal öğrenme yaklaşımı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
10 K. Horney ve Sosyal-kültürel psikanaliz Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
11 G. Allport ve kişilik özellikleri kuramı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
12 Erikson psikanalitik ego psikolojisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
13 Kohut benlik psikolojisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
14 Eysenck biyolojik tipoloji Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
15 Genel değerlendirme Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
16-17 Final sınavı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar