DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grup Psikolojisi * FGS   317 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEGEMEN HANIMOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişilik kuramları hakkında genel bilgileri elde etmek.
Dersin İçeriği
Bu ders, grup yapısı ve işlevlerinin ve bunların altında yatan dinamiklerin açıklanmasını, bireyin gruplardan etkileniş biçimlerinin ve gruplararası süreçlerin tartışılmasını ve çatışmaların çözüm yollarının karşılaştırılmasını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grup Yapısı ve İşlevleri Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
2 Grup Yapısı ve İşlevleri Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
3 Grup Dinamiği Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
4 Grup Dinamiği Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
5 Gruplarda Karar Verme Süreçleri Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
6 Gruplarda Karar Verme Süreçleri Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
7 Grup Performansı Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Grup Performansı Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
10 Grup Tarafından Kabul Edilme ve Dışlanma Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
11 Grup Tarafından Kabul Edilme ve Dışlanma Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
12 Grup Tarafından Kabul Edilme ve Dışlanma Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
13 Gruplararası çatışmalar Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
14 Gruplararası çatışmalar Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
15 Gruplararası çatışmalar Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar