DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Değişme FGO   401 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sosyal kurumları ve insanın sosyal davranışlarını eleştirel olarak gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. İnsanın doğası ve bireyin sosyal dünyası ile ilişkisini kavramayı sağlayan alternatif görüşler mevcuttur. Fakat bu ders, belirli bir tarihsel ve modern toplumsal sorunlar araştırırken sosyolojinin özellikle tarih, politika ve hukuk gibi diğer disiplinlerle nasıl uyumlu çalıştığını göstermeyi amaçlamıştır.
Dersin İçeriği
Bu derste, sosyolojinin tanımı, alanı, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyal organizasyon, kültür-sosyalizasyon, gruplar, tabakalaşma, demografya ve sosyal değişmeye ilişkin temel kavramların açıklanması ve incelenmesi yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal ilerleme, determinizm, faktör gibi kavramlarını açıklar
2) Sosyal değişme kuramlarından, evrimsel ve toplumsal değişme kuramları, yükselme ve düşme kuramları, çatışma kuramları, denge kuramları gibi kuramları kavrar
3) Değişmeye karşı toplumsal, psikolojik ve kültürel engelleri tartışabilir.
4) Kitle iletişim araçları ve toplumsal değişme arasındaki ilişkiyi kavrayabilir.
5) Türkiyede batılılaşma olgusunun anlatımını kavrayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Değişme dersine giriş Hazırbulunuşluk
2 Sosyal değişmenin doğası; sosyal değişme göstergeleri, kültürel değişmeden farklı olarak sosyal değişme; sosyal değişmenin kaçınılmazlığı. Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
3 Sosyal Değişme Kuramları, Evrimci kuramlar, Çatışmacı kuramlar Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
4 Sosyal Değişme Kuramları, Yapısal Fonksiyonalist kuramlar, Sosyal-Psikolojik Kuramlar. Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
5 Sosyal Değişme Kalıpları, Evrim, Yayılma, Kültürlenme ve Devrim, Basit toplumlardan kompleks toplumlara Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
6 Sosyal Değişme Kalıpları, Modernleşme ve Endüstrileşme, Kentleşme, Bürokratikleşme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
7 Sosyal Değişme Alanları, Aile; Nüfusu, Tabakalaşma, Sosyal Refah. Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
8 Ara sınav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
9 Sosyal Değişme Alanları, Güç İlişkileri, Eğitim, Ekonomi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
10 Sosyal Değişmenin Kaynakları, Teknolojik, İdeolojik, Ekonomik, Politik Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
11 Sosyal Değişme Süreçleri ve Reaksiyonlar, Faktörler ve Şartlar; Engeller ve Zorluklar Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
12 Yeni Söylemler, Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni ve Risk Toplumu vs. Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
13 Değişmenin değerlendirilmesi, Sosyal Göstergeler Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
14 Değişmenin değerlendirilmesi, Politik Göstergeler Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
15 Genel değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
16-17 Final sınavı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar