DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Felsefesi * FGO   405 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitimin neliği hakkında eğitim felsefesine ilişkin görüşlere dayalı çözümlemeler yapabilmek, teorilerle uygulamalar arasındaki problemleri bireysel ve toplumsal düzeyde değerlendirip eleştirel bir tutum alabilme; insanın amaçlarıyla eğitimin tarzı ve yönü arasındaki bağıntıları tarihsel ve güncel tartışmalar içinden kurabilmek.
Dersin İçeriği
Eğitimin tarihsel süreçte felsefi problem alanı olarak nasıl ele alındığı filozofların görüşleri doğrultusunda incelenecek ayrıca bu sorunların günümüzde nasıl bir şekil aldığı tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
2 Eğitimini Temel Problemleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
3 Eğitimini Temel Problemleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
4 İlk Çağda Eğitim Teori ve düşünceleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
5 Orta Çağda Eğitim görüşleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
6 Yeni Çağda Eğitim Düşünceleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
7 Yeni Çağda Eğitim Düşünceleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
8 vize sınava hazırlık
9 Eğitim ve Kültür İlişkisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
10 Eğitim ve Kültür İlişkisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
11 Eğitim ve İnsan felsefesi ilişkisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
12 Eğitim ve İnsan felsefesi ilişkisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
13 Eğitim ve Değerler Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
14 Eğitim ve Değerler Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
15 genel değerlendirme Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
16-17 final sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar