DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı E   435 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADNAN GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sosyal kurumları ve insanın sosyal davranışlarını eleştirel olarak gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. İnsanın doğası ve bireyin sosyal dünyası ile ilişkisini kavramayı sağlayan alternatif görüşler mevcuttur. Fakat bu ders, belirli bir tarihsel ve modern toplumsal sorunlar araştırırken sosyolojinin özellikle tarih, politika ve hukuk gibi diğer disiplinlerle nasıl uyumlu çalıştığını göstermeyi amaçlamıştır.
Dersin İçeriği
Bu derste, sosyolojinin tanımı, alanı, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyal organizasyon, kültür-sosyalizasyon, gruplar, tabakalaşma, demografya ve sosyal değişmeye ilişkin temel kavramların açıklanması ve incelenmesi yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimini ve kuramsal temellerini açıklar
2) Öğrenme-öğretme ortamlarında iletişimin rolünü açıklar
3) Öğretim materyalleri tasarlama sürecini açıklayabilme
4) Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçlerin özelliklerini açıklar bir öğretim materyali tasarlar
5) Geliştirilmiş olan öğretim materyallerini değerlendirebilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar, Eğitim, Öğretim, Öğrenme, öğretim teknolojisi, eğitim teknolojisi, bilim ve eğitim hazıroluş
2 Eğitim Ortamlarında İletişim Öğretimde sistem yaklaşımı Kitaptan ilgili bölüme hazırlık
3 Öğrenme kuramları Ev ödevi
4 Eğitim programı ve öğeleri, amaç, içerik, yöntem ve değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlık
5 Öğretim Araç-Gereçlerinin Önemi ve Öğretim Ortamlarında Kullanılan Araç-Gereçler Kitaptan ilgili bölüme hazırlık
6 Amaçlar, kazanımlar,alanlara göre analizi Kitaptan ilgili bölüme hazırlık
7 Ara sınav sınava hazırlanma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Öğrenme ve Öğretme Stratejileri, Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kitaptan ilgili bölüme hazırlık
10 Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması Kitaptan ilgili bölüme hazırlık
11 bir materyal geliştirme projesi proje ödevini hazırlama
12 bir materyal geliştirme projesi proje ödevini hazırlama
13 bir materyal geliştirme projesi proje ödevini hazırlama
14 bir materyal geliştirme projesi proje ödevini hazırlama
15 Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi Proje ödevini sunma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar