DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Deneyimi ve Eğitimde Araştırma * E   439 7 1 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması sağlanarak mesleğe uyumlarını kolaylaştırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okul örgütü ve yönetimi , Okuldaki günlük işler Uygun kaynaklar çalışılacak
2 Zümre etkinlikleri Uygun kaynaklar çalışılacak
3 Bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı Uygun kaynaklar çalışılacak
4 Bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı Uygun kaynaklar çalışılacak
5 Okul-aile işbirliğ Uygun kaynaklar çalışılacak
6 Ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi Uygun kaynaklar çalışılacak
7 Öğrencilerin birbirleriyle ilişkileri Uygun kaynaklar çalışılacak
8 Ara sınav Studying relevant source
9 Okul ve sorunları Uygun kaynaklar çalışılacak
10 Dersi planlama ve etkinlikleri sıraya koyma Uygun kaynaklar çalışılacak
11 Araç-gereç ve yazılı kaynaklar Uygun kaynaklar çalışılacak
12 Değerlendirme ve kayıt tutma Uygun kaynaklar çalışılacak
13 Öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri Uygun kaynaklar çalışılacak
14 Okul deneyimi çalışmalarını değerlendirilmesi Uygun kaynaklar çalışılacak
15 Okul deneyimi çalışmalarını değerlendirilmesi Uygun kaynaklar çalışılacak
16-17 Final Sunum

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar