DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sinemada Felsefi Konular FGS   433 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefe ve sinema arasındaki ilişkiler hakkında bir kavrayış sağlanacak, bir sinema filminin felsefe açısından nasıl ele alınacağına ilişkin bir anlayış ve beceri kazanılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
filmlerde yer alan felsefi yönler irdelenecek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe ve sinema ilişkisinin nasıl olduğuna ilişkin bir bilinç elde edecek
2) Sinema ve felsefe arasındaki ilişkileri ortaya koyabilecek
3) Filmleri felsefi perspektiften izleme, anlama ve yorumlama becerisi kazanır
4) Sinema yapıtları hakkında eleştirel ve yaratıcı düşünebilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel giriş yok
2 Sinema ve felsefe ilişkileri Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
3 Sinema ve felsefe ilişkileri Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
4 Sinemada varoluşsal sorunlar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
5 Konuyla ilgili film izleme ve tartışma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
6 Sinemada etik sorunlar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
7 Konuyla ilgili film izleme ve tartışma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
8 Ara Sınav sınava hazırlık
9 Sinemada politik sorunlar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 Konuyla ilgili film izleme ve tartışma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
11 Sinemada zaman ve tarih Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
12 Konuyla ilgili film izleme ve tartışma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
13 Sinema ve gerçeklik ilişkisi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
14 Sinemada ütopya ve bilim-kurgu Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
15 Konuyla ilgili film izleme ve tartışma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar