DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyoloji Kuramları 2 FGO   328 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, bazı temel eğitim ve eğitim sosyolojisi kavramlarını öğrencilere tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, Eğitim ve diğer sosyal kurumlar arasındaki ilişkiyi çözümleyerek eğitimin sosyal fonksiyonlarını tespit etmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste, sosyolojik bakış açsısıyla okul sosyal organizasyonu ve çevresel etkileri analiz edilecektir. Öğrenciler, sosyal çevremizdeki okullar ve çevremizin iyileştirilmesi üzerine ayrıntılandırılmış durum çalışmaları ve konuların geniş bir düzenlemesini göreceklerdir. Öğrenciler tabakalaşma, otorite, moral ve teknik sosyalizasyon, müfredat faklılıkları, sınıf öğretimi, iradi kuruluşlar (ekstra müfredatsal klüpler), sosyal kalabalıklar (kimlik formasyonu) ve eşdeğer etkiler gibi değişik eğitim süreçlerini bağdaştıracaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyoloji tarihini anlar
2) Toplumsal teorinin tarih ve toplum açısından yorumlar
3) Sosyolojik düşünmeyi teorik ve kavramsal düzeyde değerlendirir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel giriş Hazırbulunuşluk
2 Tarihsel Sahne Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
3 Martin Heidegger Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
4 Yapısalcılık Postyapısalcılık Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
5 Ferdinand de Seaasure Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
6 Louıs Althusser Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
7 M.Foucault Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
8 Ara sınav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
9 J.Derrida Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
10 J.Baudrillard Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
11 J.Deleuze Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
12 Frankfurt Okulu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
13 J.Habermas Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
14 H.J.Gadamer Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
15 Genel değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
16-17 Final sıanavı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar