DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Felsefesi FGO   330 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
ERSUN ÇIPLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere düşünme becerilerini nasıl geliştireceklerine dair temel bilgiler kazandırmak
Dersin İçeriği
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme konuları incelenir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaşamın anlamı ve değerine ilişkin felsefi bir bilinç elde eder
2) Yaşama ve iyi yaşama arasındaki ayrım ve benzerlikleri ortaya koyar
3) Felsefe tarihinde önemli filozofların yaşam anlayışları arasında karşılaştırma yapar
4) Yaşam anlayışının düşünsel temellerini sorgular
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Estetik ve sanat fenomenlerine betimlemek yok
2 Estetik özne çözümlemesi Uygun kaynaklar çalışılacak
3 Estetik nesne çözümlemesi : 1.Fenomenolojik çözümleme Uygun kaynaklar çalışılacak
4 2.Ontolojik çözümleme Uygun kaynaklar çalışılacak
5 3. Alımlama estetiği ve estetik nesne çözümlemesi Uygun kaynaklar çalışılacak
6 Estetik değer çözümlemesi Uygun kaynaklar çalışılacak
7 Metafizik güzellik anlayışı Uygun kaynaklar çalışılacak
8 Ara Sınav Uygun kaynaklar çalışılacak
9 Ontolojik güzellik anlayışı Uygun kaynaklar çalışılacak
10 Genellikle güzel, doğada ve sanatta güzel Uygun kaynaklar çalışılacak
11 Yüce ve Güzellik Uygun kaynaklar çalışılacak
12 Estetik yargı çözümlemesi Uygun kaynaklar çalışılacak
13 Sanatta içerik ve biçim sorunu Uygun kaynaklar çalışılacak
14 Avangard Sanat anlayışı Uygun kaynaklar çalışılacak
15 Sanatın çağımızdaki durumunun değerlerlendirmesi Uygun kaynaklar çalışılacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygun kaynaklar çalışılacak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar