DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yöntembilim ve Araştırma Teknikleri 2 FGO   332 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADNAN GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; daha önceki dönemlerde alınan yöntem dersine dayalı olarak ölçek ve ölçek tipleri, özellikle de belirli bir sorunun bilimsel araştırma için operasyonlaştırılması, uygulamaya geçirilmesi ve verilerin analizi ve yorumlanması süreçlerinden oluşmaktadır. Bu amaçla ağırlıklı olarak ölçme ve ölçekleme teknikleri, veri işleme, analiz ve yorumlama ile yansıtıcılık, güvenilirlik ve geçerlik konuları ele alınmaktadır.
Dersin İçeriği
Bir sosyal konuda varsayımları oluşturma, değişkenleri ve aralarındaki ilişkileri saptama, ölçme araçları ve evren ve örneği belirleyerek bilgi toplama. Bir araştırmayı baştan sona temel ilkeleri gözeterek tasarlama, ön uygulamayı yapma. Toplanan verilerin analizinde değişkenler arası ilişkilerin ve kontrol değişkenlerinin değiştirilmesi ile tablolama, analiz ve yorumu. Psikometrik tekniklerin incelenmesi, genel bilgi edinme, geçerlik ve güvenirlik kavramlarını geliştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme, ölçekleme ve ölçekleri bilir.
2) Güvenilirlik-geçerlilik ölçütlerini bilir.
3) Belirli bir sorunu/konsepti araştırma problemine çevirir
4) Belirli konsept/kavram hakkında madde havuzu (içerik geçerliliği) hazırlayabilir.
5) Örneklem saptar
6) Uygulamalı araştırmalar yapar
7) Veri toplayabilir ve verileri işleyebilir.
8) Verilerin temel analizlerini ve yorumlarını yapar
9) Araştırma raporları yazar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme ve ölçekleme Yok
2 Araştırma Problemi: Deneysel Okuma
3 Real ve nominal terimler ve tanımlamalar Okuma ve alıştırma
4 Ölçek türleri ve kısa tarihi Okuma ve alıştırma
5 Ölçekleme-Skala çeşitleri -Uzaklık, Eşit aralıklı, Yığışımlı, Likert tipi Okuma ve alıştırma
6 Geçerleme (Doğrulama/Sağlama) Ölçütleri Okuma ve alıştırma
7 Uygulamalı araştırma, problemin deneysel çevirisi Proje ödevi hazırlama
8 Ara sınav Araştırma modelini raporlaştırma
9 Veri toplama tekniklerinin geliştirilmesi, veri toplama Veri toplama
10 Veri kodlama Veri kodlama
11 Uygulamalı temel geçerlilik analizleri Analiz
12 Uygulamalı temel güvenilirlik analizleri Analiz
13 Bulgu ve analizler Analiz
14 Yorumlama, raporlama Yorumlama
15 Ölçeklerin sınırlılıkları ve bazı güncel tartışmalar Konuların gözden geçirilmesi
16-17 Final sınavı Araştırma raporu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar