DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Felsefe ve Edebiyat FGS   318 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA GÜNAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefe ve edebiyat arasındaki ilişkileri incelemek. Edebiyat eserlerinde yer alan felsefi temaları araştırmak. Felsefe açısından edebiyatın değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Felsefe ve edebiyat ilişkileri konu alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe ve edebiyat arasında ilişki kurar
2) Romanlarda felsefi ögeleri tespit eder
3) Şiir ve felsefe arasında ilişki kurar
4) Felsefe öğretiminde edebiyattan yararlanma olanaklarını tartışır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel giriş yok
2 Felsefe-edebiyat ilişkilerinin çeşitli yönleri Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
3 Edebiyata felsefeyle bakmak Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
4 Edebiyat ve hermeneutik: edebiyat eserlerini anlama ve yorumlama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
5 Varoluşçuluk ve edebiyat Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
6 Romanlarda felsefi temalar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
7 Romanlarda felsefi temalar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
8 Romanlarda felsefi temalar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
9 Tiyatroda felsefi tema ve problemler Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 Öykü ve hikayede felsefi temalar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
11 Şiir ve felsefe Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
12 Şiirde felsefi temalar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
13 Şiirde felsefi temalar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
14 Felsefe öğretiminde edebiyattan yararlanma olanakları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
15 Genel değerlendirme Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
16-17 final sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar