DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Hareketler Sosyolojisi FGS   320 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal eşitsizlik ve sosyal mesafe kavramlarının ve bunların toplumsal süreçlere ilişkisinin anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Toplumsal katmanlar ve sosyal eşitsizliklerin günümüzde ölçülebilirliği ve yorumlanabilirliğine ait eldeki verilerden hareketle gücün ve onun etkisinin incelenmesi, gelir ve servetin toplumsal dağılımı, tabakalaşmada toplumsal şansın oluşmasında statü, eğitim ve uzmanlaşma ve bunun yanı sıra tabakalaşma ile ilgili genel kuramlar; sınıf, statü ve güç gibi temel kavramlar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal hareketler sosyolojisine ilişkin kavram ve kuramları kavrar.
2) Celali İsyanları, İslamcı Hareketler, Kürt Hareketi, Feminizm, Gençlik Hareketleri gibi tarihsel-deneysel olarak ortaya çıkmış belirli sosyal hareketleri inceleyebilir.
3) Sosyal hareketler sosyolojisine ilişkin kavram ve kuramları kavrar.
4) Celali İsyanları, İslamcı Hareketler, Kürt Hareketi, Feminizm, Gençlik Hareketleri gibi tarihsel-deneysel olarak ortaya çıkmış belirli sosyal hareketleri inceleyebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş ve dersin tanıtımı Hazırbulunuşluk
2 Sosyal Hareketler Sosyolojisi Üzerine ve Sosyal hareket kavramı.1 Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
3 Sosyal Hareketler Sosyolojisi Üzerine ve Sosyal hareket kavramı.2 Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
4 Yeni Sosyal Hareketler Üzerine Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
5 Sosyal Hareketler Yaklaşımlar, Kolektif Davranış ve Göreli Yoksunluk Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
6 Sosyal Hareketler Yaklaşımları, Kaynak Mobilizasyonu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
7 Ara sınav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
8 Sosyal Hareketler Yaklaşımları, Kimlik Yönelimli Hareketler; Toplumdan Toplumsal Harekete Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
9 Yeni Sosyal Hareketler, Kurumsal Politikanın Sınırlarının Zorlanması Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
10 Çağdaş Hareketlerin Sembolik Meydan Okuması Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
11 Kimlikler, Şikayetler ve Yeni Sosyal Hareketler Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
12 Tarihsel Aktörler Olarak Hareketler: Yeni sosyal hareketler ve sınıfla ilişkisi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
13 Kolektif kimlik, sosyal hareketler ve toplumun kendi kurumları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
14 Yeni ve klasik Toplumsal Hareketlerin sentezi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
15 Genel değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
16-17 Final sınavı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar