DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye' de Sosyoloji FGS   326 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal eşitsizlik ve sosyal mesafe kavramlarının ve bunların toplumsal süreçlere ilişkisinin anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Toplumsal katmanlar ve sosyal eşitsizliklerin günümüzde ölçülebilirliği ve yorumlanabilirliğine ait eldeki verilerden hareketle gücün ve onun etkisinin incelenmesi, gelir ve servetin toplumsal dağılımı, tabakalaşmada toplumsal şansın oluşmasında statü, eğitim ve uzmanlaşma ve bunun yanı sıra tabakalaşma ile ilgili genel kuramlar; sınıf, statü ve güç gibi temel kavramlar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'deki sosyolojisinin temel fikirlerini açıklar.
2) Türk sosyolojisi ile ilgili özgün temel çalışmaları öğrenmeyi sağlar
3) Türkiyedeki sosyolojinin tarihsel gelişim özelliklerine ulaşır
4) Türkiyedeki Sosyolojiye hakim fikir hareketlerini açıklar
5) Türk Sosyolojisindeki Batı etkisinin boyutlarını tanımlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiyede sosyolojinin tarihi kökleri, gelişme öncesi tarihsel süreci Hazırbulunuşluk
2 Osmanlı dönemi sosyolojisi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
3 19. yüzyıl Türkiyesinde sosyoloji Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
4 1950-1960 dönemi ve 1960 sonrası dönem Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
5 1971 dönemi ve Türkiyede sosyolojinin durumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
6 Türkiyede Sosyolojik hareketler Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
7 Ara sınavı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
8 Türk sosyolojisinde temel düşünür, Ziya Gökalp Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
9 Prens Sabahattin Bey Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
10 Mehmet Ali Şevki, Mehmet İzzet, Hilmi Ziyi Ülken Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
11 İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Cahit Tanyol, Cavit Orhan Tütengil, İbrahim Yasa Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
12 Nurettin Şazi Kösemihal, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Mümtaz Turhan, Nurettin Topçu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
13 Mübeccel Belik Kıray ve Ankara Ekolü Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
14 Türkiyede günümüz sosyolojisi. Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
15 Genel değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
16-17 Final sınavı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar