DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri EMB   402 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADNAN GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal eşitsizlik ve sosyal mesafe kavramlarının ve bunların toplumsal süreçlere ilişkisinin anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Toplumsal katmanlar ve sosyal eşitsizliklerin günümüzde ölçülebilirliği ve yorumlanabilirliğine ait eldeki verilerden hareketle gücün ve onun etkisinin incelenmesi, gelir ve servetin toplumsal dağılımı, tabakalaşmada toplumsal şansın oluşmasında statü, eğitim ve uzmanlaşma ve bunun yanı sıra tabakalaşma ile ilgili genel kuramlar; sınıf, statü ve güç gibi temel kavramlar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs. öğretiminin amaçlarını bilir.
2) Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs. öğretiminde içerik ve program ilişkisini kavrar.
3) Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs. öğretiminde hedeflerin bilişsel ve duyuşsal alan ile ilişkisini kurar.
4) Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs. öğretiminde özel öğretim yöntem ve teknikleri kullanır.
5) Felsefe grubu derslerinin yıllık ve etkinlik planlarının önemini açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs öğretimi nedir, Niçin felsefe ve sosyoloji öğretilir. Hazırbulunuşluk
2 Dünyada ve Türkiyede Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs öğretiminin gelişimi. Internet ve kitaplardan araştırma
3 Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs öğretiminin amaçları ve yararları http://ttkb.meb.gov.tr
4 Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs öğretiminde içeriğin düzenlenmesi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
5 Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs öğretimi ve ders kitapları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
6 Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs öğretiminde bilişsel alanın rolü Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
7 Ara ısnav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
9 Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler. Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
10 Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs öğretiminde kullanılan araç ve gereçler Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
11 Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs öğretiminde oyun ve yaratıcı drama Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
12 Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs öğretiminde sokratik doğurtum ve sorgulama topluluğu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
13 Felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji vs öğretimi ve değerler eğitimi ilişkisi, ahlaki sorgulama Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
14 Çocuklar için felsefe yaklaşımı ve felsefe öğretimi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
15 Genel değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar