DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Felsefe Semineri FGS   446 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere düşünme becerilerini nasıl geliştireceklerine dair temel bilgiler kazandırmak
Dersin İçeriği
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme konuları incelenir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe metinlerini yorumlar
2) Olaylara farklı perspektiflerden bakabilir
3) Felsefede özgün düşüncelere ulaşır
4) Anlam ve açıklama arasındaki farkı bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anlam Verme probleminin felsefi içeriği yok
2 Platon ve Aristoteleste anlam verme sorununa yaklaşımlar Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
3 Orta Çağ ve Rönesansın Dünya ve insan tasavvurları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
4 Spinoza ve Leibniz Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
5 Hegelde felsefe idesi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
6 Feuerbachın Dünya ve insanı anlamlandırma biçimi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
7 Nietzschede anlam-değer bağıntısı Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
8 Ara Sınav Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
9 Nihilizm sorununda anlam-anlamsızlık ayrımı Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
10 Varoluşçuluk açısından insanın neliği ve felsefe Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
11 Varoluşçuluk açısından insanın neliği ve felsefe Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
12 Sartre ve Heideggerde insan varlığının temellendirilmesi açısından anlam verme problemi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
13 Bilimde anlamlandırma Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
14 Sanatta anlamlandırma Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
15 Dinde anlamlandırma Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar