DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyoloji Semineri FGS   448 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal eşitsizlik ve sosyal mesafe kavramlarının ve bunların toplumsal süreçlere ilişkisinin anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Toplumsal katmanlar ve sosyal eşitsizliklerin günümüzde ölçülebilirliği ve yorumlanabilirliğine ait eldeki verilerden hareketle gücün ve onun etkisinin incelenmesi, gelir ve servetin toplumsal dağılımı, tabakalaşmada toplumsal şansın oluşmasında statü, eğitim ve uzmanlaşma ve bunun yanı sıra tabakalaşma ile ilgili genel kuramlar; sınıf, statü ve güç gibi temel kavramlar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal olgu ve olaylarla tarih arasındaki ilişkileri kurar.
2) Sosyal tarih çalışmalarını izler ve yorumlar
3) Sosyal tarih ile ilgili paradigmaları karşılaştırır ve yeni görüşler geliştirebilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyolojinin Tarihsel İmgelemi Uygun kaynaklar çalışılacak
2 Marc Bloch un Toplumsal ve Tarihsel Manzarası Uygun kaynaklar çalışılacak
3 Ekonomist Yanılgının Ötesi, Karl Pollanyi nin Holistik Toplum Bilimi Uygun kaynaklar çalışılacak
4 Tarihte Konfigürasyonlar, S.N. Eisenstadt ın Tarihsel Sosyolojisi Uygun kaynaklar çalışılacak
5 Reinhard Bendix in Karşılaştırmalı Sosyolojisinde Teorik Genelleme ve Tarihsel Tikellik Uygun kaynaklar çalışılacak
6 Mukadder Yollar Perry Anderson ın Tarihsel Sosyolojisi Uygun kaynaklar çalışılacak
7 Ara sınav Sınava hazırlanacak
8 E. P. Thompson Tarihin Sürecini Ayarlamak Uygun kaynaklar çalışılacak
9 Charles Tilly nin Kolektif Eylemi Uygun kaynaklar çalışılacak
10 Immanuel Wallerstein ın Dünya Sistemi - Tarih olarak Siyaset ve Sosyoloji Uygun kaynaklar çalışılacak
11 Olguların ve Değerlerin Keşfi Barrington Moore un Tarihsel Sosyolojisi Uygun kaynaklar çalışılacak
12 Tarihsel Sosyolojide Yeni Gündemler ve Yinelenen Statejiler Uygun kaynaklar çalışılacak
13 Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyolojinin Yöntemleri Üzerihe Uygun kaynaklar çalışılacak
14 Tarihsel Sosyolojiyi Yeniden Değerlendirmek Konuyu gözden geçirme
15 Genel değerlendirme Tüm konuları gözden geçirme
16-17 Final sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar