DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme * EMB   406 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem TAŞ
Dersi Verenler
Arş.Gör.BUKET TURHAN TÜRKKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarına, bir dersin ölçme-değerlendirme süreci boyunca, kullanılması gereken ölçme araçlarını belirleme, uygulama ve değerlendirme gibi temel becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavram ve ilkeler, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavram ve ilkeler, geleneksel ve alternatif ölçme araç ve teknikleri, ölçme araç ve tekniklerinin özellikleri, ölçme sonuçları üzerinde basit istatistiksel işlemler ve eğitimde kullanılan çeşitli ölçme araçlarını geliştirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve temel kavramlar İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve temel kavramlar İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Öğretimde ölçme-değerlendirmenin planlanması İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Ölçümlerin geçerlik ve güvenirliği İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Ölçümlerin geçerlik ve güvenirliği İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Ölçme-değerlendirmede geleneksel testler İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Ölçme-değerlendirmede geleneksel testler İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Ara sınav yok
9 Ölçme-değerlendirmede çağdaş yaklaşımlar İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Ölçme-değerlendirmede çağdaş yaklaşımlar İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Öğrenme alan ve düzeylerine uygun ölçme araçları hazırlama İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Test geliştirme İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Test geliştirme İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Sınıf içi değerlendirme ve not verme İlgili konuları araştırma ve okuma
15 Sınıf içi değerlendirme ve not verme İlgili konuları araştırma ve okuma
16-17 Final sınavı yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar