DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim İlke ve Yöntemleri EMB   306 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem TAŞ
Dersi Verenler
Arş.Gör.BUKET TURHAN TÜRKKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarına, bir dersin planlanmasından uygulanmasına kadar, her eğitimcide bulunması gereken, amaç belirleme, içerik düzenleme, uygun öğrenme durumları hazırlama, etkili öğretim yöntemlerini kullanma gibi temel becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste program geliştirme ve öğretim süreciyle ilgili temel kavramlar, öğretimi planlama ve günlük ders planı yapabilme, içerik seçimi ve düzenlemesi, Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri bilgisi, öğretim amaçlarına uygun materyal seçimi gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim programının tanımını, ögelerini ve önemini açıklar
2) Öğretim amaçlarının önemini, sınıflamasını ve amaç yazmada dikkat edilecek unsurları açıklar
3) Bilişsel/Duyuşsal/Devinimsel alanda, belirtilen bir konuda istenen düzeye uygun kazanımlar oluşturur
4) İçeriği öğretim için düzenlemenin temel ilkelerini ve önemini açıklar
5) Öğretim sürecinde dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri açıklayabilir
6) Öğrenme-Öğretme strateji ve modellerini açıklayabilir
7) Eğitimde kullanılan belli başlı öğretim yöntem ve tekniklerini açıklayabilir
8) Öğretimde kullanılan çağdaş yaklaşımları açıklayabilir
9) Üst düzey düşünme becerilerinin neden ve nasıl kazandırılması gerektiğini açıklayabilir
10) Öğretimde araç kullanmanın gerekçelerini ve önemini açıklayabilir.
11) Öğretimin planlanması ve uygulanması sürecinde dikkat edilecek ilkeleri açıklayabilir
12) Edindiği öğretim becerileri doğrultusunda, öğretim ilkelerini dikkate alarak uygun bir ders planlar ve uygular
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar (Sistem Olarak Eğitim, Eğitim, Öğrenme, Öğretim, Eğitim Programı, Program Geliştirme vb.) İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi ve İfade Edilmesi İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi ve İfade Edilmesi İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Öğretim Amaçlarına Uygun İçeriğin Seçimi ve Düzenlenmesi İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Öğretim Amaçlarına Uygun İçeriğin Seçimi ve Düzenlenmesi İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Öğretme ve Öğrenme Strateji, Model ve Yaklaşımları İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Öğretme ve Öğrenme Strateji, Model ve Yaklaşımları İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Ara sınav yok
9 Yöntem seçimini etkileyen faktörler ve belli başlı öğretim Yöntem ve Teknikleri İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Öğretim Yöntem ve Teknikleri İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Öğretim Yöntem ve Teknikleri İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Öğretimi İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Öğretimin Planlanması ve uygulanması İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Öğretimin Planlanması ve uygulanması İlgili konuları araştırma ve okuma
15 Öğretim materyalleri ve özellikleri İlgili konuları araştırma ve okuma
16-17 Final sınavı yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar