DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Felsefeye Giriş 2 FGO   130 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefe bilinci oluşturmak ve felsefi düşünme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Felsefenin ve felsefi düşünmenin ayırt edici özelliklerini bulmaya yönelik bir felsefe sorusunun ve kavramın ne olduğu üzerinde durularak felsefenin sorun alanına ilişkin disiplinleri hakkında bilgi verilir. Disiplinler arası farklar ve benzerlikler ortaya konulur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe kavramlarını ve sorun alanlarını ayırt ederek birbirleriyle karşılaştırır
2) Felsefe bilgisini diğer bilgilerden ayırt eder
3) Bir felsefi sorunun ne olduğunu öğreni
4) Felsefi düşünüş kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Felsefe Nedir yok
2 Bilgi sorunu: Doğruluk ve Gerçeklik Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
3 Şüphecilik, Empirizm ve Akılcılık Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
4 Varlık Felsefesi (Ontoloji) : Varlık, öz ve varoluş kavramları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
5 Varlık Felsefesinde temel akımlar ve sorunları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
6 Etik (Ahlak Felsefesi) : İlk Çağ Etiği Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
7 Ödev Etiği Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
8 Ara Sınav Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
9 Değer Etiği Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 Estetik ve Sanat Felsefesi : Estetik obje ve estetik Tavır : Görüşler Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
11 Estetik teoriler Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
12 Bilim ve Felsefe Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
13 Siyaset felsefesi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
14 Egitim Felsefesi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
15 İnanma sorunu Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar