DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Göç, Etnisite ve Sınıf İlişkileri FGS   333 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal eşitsizlik ve sosyal mesafe kavramlarının ve bunların toplumsal süreçlere ilişkisinin anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Toplumsal katmanlar ve sosyal eşitsizliklerin günümüzde ölçülebilirliği ve yorumlanabilirliğine ait eldeki verilerden hareketle gücün ve onun etkisinin incelenmesi, gelir ve servetin toplumsal dağılımı, tabakalaşmada toplumsal şansın oluşmasında statü, eğitim ve uzmanlaşma ve bunun yanı sıra tabakalaşma ile ilgili genel kuramlar; sınıf, statü ve güç gibi temel kavramlar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etnik durumun verili bir grubun ötekilerden ayıran kültürel değerlerle normlar olduğunu bilir
2) Etnik bir grup üyelerinin kendilerini çevresindeki öteki gruplardan ayırtan ortak bir kültürel kimliğe ilişkin bir farkındalığı paylaştıkları bir grup olduğunu anlar.
3) Hemen hemen bütün toplumlarda etnik farklılıklar güç ile maddi servet farklılıklarıyla el ele bilir. Öteki farklılıkların aynı zamanda tek temeli olduğu durumlarda da bu iki farklılığın dile getirilir bilir.
4) tnik durum, Irkçılık, Önyargı, Ayrımcılık, Milletçilik gibi kavramlara nesnel yaklaşımlar gösterir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplumsal Tabakalaşma Sistemleri Hazırbulunuşluk
2 Etnik Durum Kitaplardan ilgili bölümler
3 Önyargı ve Ayrımcılık Kitaplardan ilgili bölümler
4 Tarihsel bakış açısı altında Etnik Karşıtlık Kitaplardan ilgili bölümler
5 Tarihsel bakış açısından etnik ilişkilerde bazı örnekler Kitaplardan ilgili bölümler
6 Ulus-devletler Kitaplardan ilgili bölümler
7 Ara sınav Kitaplardan ilgili bölümler
8 Ulus- devletlerdeki etnik çeşitlilikler; azınlıklar, etnik topluluklar Kitaplardan ilgili bölümler
9 Ulus ve Yurttaşlık Kitaplardan ilgili bölümler
10 Etni, Kabile ve milliyetçilik Kitaplardan ilgili bölümler
11 Irkçılık ve görünümleri Kitaplardan ilgili bölümler
12 Eğitim ve etnik tutumlar, Göç ve etnik çatışmalar Kitaplardan ilgili bölümler
13 Grup kapanması ve kaynaklara ayrıcalıklı erişimler Kitaplardan ilgili bölümler
14 Etnik ilişkilerin gelecekteki olası gelişmeler; asimilasyon, eritme potası, kültürel çoğulculuk Kitaplardan ilgili bölümler
15 Genel değerlendirme Kitaplardan ilgili bölümler
16-17 Final sınavı Kitaplardan ilgili bölümler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar