DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil Felsefesi FGS   439 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal ve kültürel felsefenin ana problemlerini, iletişimin geçmiş ve günümüz gelişmelerini felsefi açıdan sorgulamak.
Dersin İçeriği
Terim, dil, sembol, anlamın içeriği gibi kavramlar tanımlanacaktır. Varlık ile düşünce arasındaki bağlam, iletişimin boyutları, dilin işaretleri, kuramsal ve pragmatik sonuçları ve çağdaş dil kuramlarının analizini yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilin temel kavramlarını tanır
2) Dilin toplumsal/kültürel içeriğini değerlendirir
3) Dil ve düşünce ilşkisini kavrar
4) Dile yönelik farklı görüşleri karşılaştırır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilin Kökeni Sorunu: 1.Mitolojik,kültürel/antropolojik görüşler Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
2 2. Empirist, rasyonalist ve evrimci görüşler Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
3 Dil- düşünme ilişkisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
4 Dil- varlık ilişkisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
5 İşaret (im)in doğası Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
6 Dil ayrımları Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
7 Anlam Sorununa giriş Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
8 ara sınav ara sınav Yazılı Sınav
9 İdeci ve göndergeci anlayış Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
10 Davranışçı ve Pragmatik anlayış Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
11 Anlam- bağlam ilişkisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
12 Dil- iletişim ilişkisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
13 Çağdaş dil teorileri : Frege ve Russell Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
14 Wittgenstein Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
15 Carnap Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 final sınavı final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar