DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Felsefesi ve Etiği FGS   454 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre problemlerini felsefi açıdan tartışmak.
Dersin İçeriği
Teknoloji-bilim ve bilim-etik ilişkisinin irdelenmesi, bilim ve teknolojiye dayalı çevre anlayışının ele alınıp felsefi bakımdan incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre ile ilgli temel kavramları bilir
2) Teknoloji, bilim, çevre ve etik ilişkisini tartışır
3) Çevre konusunda farklı yaklaşımları kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel giriş Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
2 Çevre ile ilgili temel kavramlar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
3 Teknoloji-bilim ilişkisi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
4 Etik kuramına giriş Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
5 Bilim-etik ilişkisi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
6 Bilim-çevre ve etik ilşkisi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
7 Bilim ve teknolojiye dayalı çevre anlayışı Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
8 ara sınav ara sınav
9 Çevre konusunda farklı yaklaşımlar: 1. Çevre felsefesinde mekanist görüş Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 2. Çevre felsefesinde ekolojik görüş Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
11 Çevreye yönelik çeşitli görüşlerin karşılaştırılması ve felsefi olarak incelenmesi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
12 İnsan merkezli etik ve Çevre merkezli etik Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
13 Dünyaya karşı sorumluluklarımız Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
14 Gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımız Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
15 genel değerlendirme Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
16-17 final sınavı final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar