DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel giriş Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
2 S. Freud ve psikanalitik kuram Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
3 Fromm ve kişiliğe bakışı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
4 C. Jung ve analitik psikoloji Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
5 A. Adler ve bireysel psikoloji Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
6 Maslow ve bütüncül dinamik kuram Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
7 Rogers ve benlik kuramı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Davranışçı kuram ve sosyal öğrenme yaklaşımı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
10 K. Horney ve Sosyal-kültürel psikanaliz Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
11 G. Allport ve kişilik özellikleri kuramı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
12 Erikson psikanalitik ego psikolojisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
13 Kohut benlik psikolojisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
14 Eysenck biyolojik tipoloji Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
15 Genel değerlendirme Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar