DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klasik Mantık FELZ   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Celal GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aristotelesçi mantıktaki temel kavramları ve klasik mantık ilkelerini, kavramlarını, eklem ve sembolizmi ve türevlerini ve ilgili kuramları irdelemek.
Dersin İçeriği
Genel bir ifadeyle formel (klasik) mantığın çıkarım tekniklerinin konu edindiği ve çıkarımların geçerliliği ile önermelerin içeriğinden, bu önermelerin taşıdıkları öznel anlam kapsamından bağımsız olarak, onların form yönünden ilgilenmesini içerir. Doğru düşünme, akıl yürütme, kavramlar, önermeler, çıkarım mantığı gibi konular görülmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mantığın problem alanını tanır
2) Akıl yürütme biçimlerini öğrenir ve ayrımlarını tanımlayabilir
3) Tanım ve tanım çeşitlerini farklı alanlardan örneklerle edinir.
4) Kavram ve terimin düşünmedeki rolünü kavrar.
5) İçlem ve kaplam analizi yapar.
6) Sınıflama ve bölme işlemlerini öğrenir
7) Önerme ve yargıların formel yapısını içerikten ayırt eder.
8) Önermeler arası ilişkileri kurabilir.
9) Karşı olum bağıntılarını tanımlar, örneklendirir.
10) Karşı olum çıkarımlarını kullanabilir
11) Doğrudan ve dolaylı çokarımları ayırt eder.
12) Kıyas türlerinin formel yapısını edinir, örnekleyebilir.
13) Tümevarımla tümdengelimli çıkarım formlarını kıyas edebilir.
14) mantığın bilimlerde uygulamaları hakkında bilinç kazanır.
15) Mantığın yaşamdaki rolünü kavrar.