DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Varlık ve var olan kavramları Kavram sözlüklerinden tanım araştırmaları
2 Varlık tarzları hakkında bilgi ve felsefe tarihindeki örnekler Sistematik bilgi ve felsefe tarihi kaynaklarından yararlanma
3 Gerçeklik görünüş kavrayışları ve ortaya çıkan sonuçlar Açıklama
4 Aristoteleste Kategori , öz , töz , ilinek kavramları Aristotelesin metafiziğinden kavramların incelenmesi
5 Descartes metafiziğinde kategori, öz, töz ve ilinek kavramları Descartes metafizik düşüncelerden araştırma
6 Humeun metafizik eleştirisi Felsefi Eleştiri üzerine inceleme
7 Kantın metafizik eleştirisi Felsefi Eleştiri üzerine inceleme
8 Ara Sınav
9 Fenomenoloji ve öz araştırması Çağdaş felsefe akımları üzerine araştırma
10 Varlık ve varoluş kavramları kavram araştırması
11 Heideggerde varlık ve Dasein kavramları kavram araştırması
12 Sartre ve varoluş açıklaması Varoluşun özden ayrılığı araştırılacak
13 Eski ve yeni ontoloji anlayışları Karşılaştırma
14 Varlık ve bilgi düzeylerini karşılaştırma Eleştiri
15 insan açısından varlık ve varoluş değerlendirmesi genel değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar