DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Varlık Felsefesi FELZ   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Celal GÜRBÜZ
Dersi Verenler
CELAL GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ontolojinin temel problemlerini, tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu irdelemek.
Dersin İçeriği
Varolanın bütünlüğü ile ele alınıp incelenmesi savında olan bir temel bilim olarak ontolojinin, varolanın temel yapısını, determinasyon ilkelerini, varolanın türlerini, varolanın tarzlarını eski ve yeni görüşler bağlamında nasıl ele alındığını göstererek ontoloji-mantık, ontoloji-metafizik, ontoloji-epistemoloji arasındaki ilgiler ve farklılıkların saptanması. Varlık,varolan , görünüş , kendi başına varlık realite ve idealite , varoluş , olanak gerçeklik , zorunluluk nedensellik kategori , diyalektik ve aporetik vb. gibi kavramların aydınlatılması yoluyla varolan a bütünlüğü ile yaklaşabilmenin olanaklarını araştırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
2) Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
3) Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
4) Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
5) Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
6) Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
7) Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
8) Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
9) Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
10) Üç temel alanın, Felsefe, sosyoloji, psikoloji gerekli kavramlarını tanımlar
11) İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
12) Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
13) Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
14) Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
15) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır