DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Orta Çağ Felsefesi FELZ   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Doç. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders önemli düşünürlerin incelenmesi yoluyla öğrencilere ortaçağ felsefesini tanıtacaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders Augustinusdan Ockhama Ortaçağ Felsefesi tarihine odaklanacaktır. Augustinus, İbn-i Rüşd, Farabi, Aquinas, Scotus ve Ockhamı içeren Hristiyan ve İslami gelenekten düşünürleri tartışacağız.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe tarihi ve felsefenin temel disiplinleri ile ilgili bilgi kazanımı sağlama
2) Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahip olma
3) Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma
4) Felsefedeki problemleri saptama ve tartışma becerisine sahip olma
5) Literatür tarama, felsefi metin okuma, felsefi konular üzerine yazma becerisine sahip olma
6) Eleştirel düşünme ve yazma becerisi kazanma
7) Güncel olayları felsefi bakış açısı ile değerlendirebilme
8) Felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinme
9) Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemleri ortaya koyma
10) Etik değerleri gözeterek sorumluluk bilinci geliştirme
11) Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları kullanma
12) kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur.
13) toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir.
14) insan ve toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır.
15) eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ortaçağ ve Ortaçağ felsefesinin genel özellikleri / dönemleri / felsefi düşünce biçimi Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Origenes Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Augustinus Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Boetheus Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Eriugena Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Anselmus Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Abelardus Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Büyük Albert Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Aquinolu St. Thomas Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Duns Scottus Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Roger Bacon Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Ockhamlı William Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İbni Rüşt Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Farabi Konuyla ilgli kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar